Winkler Prins Harmonie

Vrienden van de WPH

Je kunt donateur worden vanaf 17,50 euro per jaar.

Als donateur (met een jaarbijdrage van € 17,50 of meer) heb je ieder jaar recht op twee vrijkaarten voor de jaarlijkse concerten van de WPH.

Ook kunt u een eenmalige bijdrage overmaken op bankrekening NL47 SNSB 092 99 88 655 t.n.v. Winkler Prins Harmonie te Veendam.

Om donateur te worden, stuur je een e-mail aan info@wpharmonie.nl met: