Winkler Prins Harmonie

Privacy statement en responsible disclosure

Privacy

Privacy statement

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Winkler Prins Harmonie.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de Winkler Prins Harmonie persoonsgegevens?
De Winkler Prins Harmonie verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Leden, oud-leden en donateurs van de Winkler Prins Harmonie
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Winkler Prins Harmonie
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Waarvoor verwerkt Winkler Prins Harmonie persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van Winkler Prins Harmonie hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie van Winkler Prins bent gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Oud-leden en donateurs informeren we over onze concerten en activiteiten waar we ze voor uit willen nodigen.

Hoe gaat de Winkler Prins Harmonie met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Kan ik zien welke gegevens de Winkler Prins Harmonie van mij verwerkt?
Je kunt bij de secretaris vragen welke gegevens van jou verwerkt zijn. Je kunt ook via de secretaris vragen om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Deelt de Winler Prins Harmonie mijn gegevens met derden?
We geven ons ledenaantal door aan de KNMO.

Responsible disclosure

Bij de Winkler Prins Harmonie vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om de persoonsgegevens in ons beheer en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

Wat wij beloven:

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.